De keerzijde van succes

Coaching | 09/04/2021

Het is ongetwijfeld de schrik van iedere betrokken toezichthouder wanneer bij het periodiek overleg met de bestuurder(s) naar voren komt dat het niet soepel loopt binnen de organisatie. Disharmonie in het managementteam, een hoog organisatiebreed ziekteverzuim en een groot verloop van goede medewerkers.

De bovengemiddelde scores van bestuurders op narcisme en machiavellisme kunnen succes doen omslaan in falen of ontsporen, met alle gevolgen van dien. Hoe kunnen toezichthouders de kans op falend bestuur kunnen verminderen