"Good leadership promotes effective team and group performance, which in turn enhances the well-being of the incumbents"

– Bob Hogan
Image

Executive

Werken in de top van een organisatie kent veel voordelen, voorrechten en verplichtingen. De vele verantwoordelijkheden kunnen hun tol eisen, u aan het twijfelen brengen en vragen oproepen die vaak niet direct binnen de organisatie gesteld kunnen worden. Vragen als “Ben ik op de goede weg?” “Hoe kan ik nog beter mijn ideeën over het voetlicht brengen?”, “Hoe kan ik effectiever mijn medebestuurders overtuigen?” Wij zijn graag uw sparringpartner die met kennis van en ervaring met managementdilemma’s in organisaties u kan helpen om uw ideeën te spiegelen en te toetsen.

Met onze beproefde solution-based coaching, focussen we op wat er goed gaat en nog beter kan. Niet de problemen, maar juist de oplossingen staan centraal. Pragmatisch en doeltreffend. U wilt immers vooruit.

Meer weten
Image

Leadership

Leiderschap brengt vele verantwoordelijkheden met zich mee. Verantwoordelijkheden naar alle stakeholders zoals de organisatie, uw klanten en uw medewerkers. U hebt ook een verantwoordelijkheid naar uzelf en uw directe omgeving, zoals uw gezin, familie en vrienden.

Laveren tussen al die verschillende belangen kan best complex zijn. Doelgericht zijn en je toch kwetsbaar opstellen. Targets moeten halen en uw medewerkers toch tevreden houden. Waar liggen je sterke kanten en welke kanten kunnen versterking gebruiken? Soms moeten er risico’s genomen worden, maar hoe voorkom je dat je te ver gaat? Problemen zijn er om opgelost te worden.

Met onze beproefde manier van amplitie coaching gaan we op zoek naar oplossingen van die zaken die u lastig vindt. We focussen op het versterken van datgene wat goed is en goed gaat en het wentelen van uw minder sterke kanten, zodat die ook waardevol kunnen zijn.

Meer weten
Image

Career

Bijna iedereen stelt zich wel eens de vraag of het werk en de carrière niet anders kan of anders moet. Eisen en verantwoordelijkheden kunnen zwaar drukken. De balans werk-privé is er soms niet meer, of in onvoldoende mate. Is het werk eigenlijk nog wel uitdagend genoeg? Wat heb ik nog meer in mijn mars? Hoe houd ik het uit tot mijn pensioen? Allemaal begrijpelijke vragen, zeker als u al een behoorlijke werkervaring heb.

Wij helpen u graag om antwoorden te vinden op die vragen. Met bewezen methoden en wetenschappelijk getoetste instrumenten helpen we u verder. We richten ons daarbij op het vinden van een bij u passende oplossing.

Meer weten

Ontdek hoe dit voor u kan werken!

Neem vrijblijvend contact op
Image

Nieuwberichten en artikelen

Image

Wil de echte leider (rustig) blijven zitten?

Hoe ga je in deze tijden als manager en bestuurder effectief om met onzekerheid, zowel op persoonlijk vlak als naar medewerkers en andere stakeholders. Alec Serlie reikt suggesties aan om

Lees het hele artikel

Image
Image

De keerzijde van succes

Het is ongetwijfeld de schrik van iedere betrokken toezichthouder wanneer bij het periodiek overleg met de bestuurder(s) naar voren komt dat het niet soepel loopt binnen de organisatie. Disharmonie in

Lees het hele artikel

Image
Image

De Dark-Triad dimensies van een bestuurder

Met macht is het mogelijk idealen te verwezenlijken, resultaten te boeken en zaken voor elkaar te krijgen. Maar macht brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Als machthebbers die verantwoordelijkheden veronachtzamen

Lees het hele artikel

Image

Waarom doen wij het anders?

Motivate

Innovate

Evaluate

Wilt u meer bereiken voor uzelf, uw organisatie, team of medewerkers? Laten we praten!

Aangenaam! Mijn naam is Alec Serlie. Als Arbeids- en Organisatie psycholoog ben ik ruim 25 jaar werkzaam voor uiteenlopende bedrijven en organisaties. Consultancy, Coaching en Carrière-assessments zijn de gebieden waarop ik actief ben.

Mijn doel is om mensen in beweging te krijgen, te motiveren of verder te helpen bij hun volgende (loopbaan) stap. Ik doe dat met behulp van wetenschappelijk beproefde methoden en instrumenten.

Op een aantal onderwerpen doceer en verricht ik zelf onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zo publiceer ik regelmatig over leiderschap en innovatieve assessment methoden.

Dr. Alec Serlie
Arbeids- en Organisatiepsycholoog (NIP-AO-register)

info@alexander-king.nl

    Image