Organisational fit overview

Image

Virtueel Samenwerken

Cooperation, working together with other people, performing like a team. Is there any job-role that does not involve any of these aspects? The answer is probably “No!”. In modern society,

Read the full article

Image
Image

De keerzijde van succes

Het is ongetwijfeld de schrik van iedere betrokken toezichthouder wanneer bij het periodiek overleg met de bestuurder(s) naar voren komt dat het niet soepel loopt binnen de organisatie. Disharmonie in

Read the full article

Image
Image

Wat zegt mijn sociale media profiel over mij?

Iedereen die op sociale media zit laat sporen na. Veel recruiters maken gebruik van deze sporen om een “betere” kijk op sollicitanten te krijgen. Nog los van de vraag of

Read the full article

Image
Image

De Dark-Triad dimensies van een bestuurder

Met macht is het mogelijk idealen te verwezenlijken, resultaten te boeken en zaken voor elkaar te krijgen. Maar macht brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Als machthebbers die verantwoordelijkheden veronachtzamen

Read the full article

Image
Image

Past deze organisatie bij mij?

De wisselwerking tussen de organisatie en medewerkers is belangrijker dan menigeen denkt. De cultuur van een organisatie past de een beter dan de ander. Person-organization (PO) fit is een belangrijke

Read the full article

Image