Overzicht van alle artikelen en nieuwsberichten

Image

Virtueel Samenwerken

Cooperation, working together with other people, performing like a team. Is there any job-role that does not involve any of these aspects? The answer is probably “No!”. In modern society,

Lees het hele artikel

Image
Image

Personality perception based on LinkedIn profiles

Lees het hele artikel

Image
Image

Applicant perceptions of asynchronous job interviews

Lees het hele artikel

Image
Image

Knowing what to do in social situations

Lees het hele artikel

Image
Image

Wil de echte leider (rustig) blijven zitten?

Hoe ga je in deze tijden als manager en bestuurder effectief om met onzekerheid, zowel op persoonlijk vlak als naar medewerkers en andere stakeholders. Alec Serlie reikt suggesties aan om

Lees het hele artikel

Image
Image

De keerzijde van succes

Het is ongetwijfeld de schrik van iedere betrokken toezichthouder wanneer bij het periodiek overleg met de bestuurder(s) naar voren komt dat het niet soepel loopt binnen de organisatie. Disharmonie in

Lees het hele artikel

Image
Image

Person‐organization fit

Lees het hele artikel

Image
Image

Wat zegt mijn sociale media profiel over mij?

Iedereen die op sociale media zit laat sporen na. Veel recruiters maken gebruik van deze sporen om een “betere” kijk op sollicitanten te krijgen. Nog los van de vraag of

Lees het hele artikel

Image
Image

De Dark-Triad dimensies van een bestuurder

Met macht is het mogelijk idealen te verwezenlijken, resultaten te boeken en zaken voor elkaar te krijgen. Maar macht brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Als machthebbers die verantwoordelijkheden veronachtzamen

Lees het hele artikel

Image
Image

Past deze organisatie bij mij?

De wisselwerking tussen de organisatie en medewerkers is belangrijker dan menigeen denkt. De cultuur van een organisatie past de een beter dan de ander. Person-organization (PO) fit is een belangrijke

Lees het hele artikel

Image